buďte s námi v kontaktu:
Navštivte náš
nový e-shop
Newsletter

BIOREZONANCE, aneb jiný pohled na zdraví člověka

BIOREZONANCE, aneb jiný pohled na zdraví člověka

Zdraví je ve Vašich rukou a Biorezonance Vám s tím může pomoci!


 

BIOREZONANCE - SENSITIV IMAGO, OBERON

Ing. Hana Nováková

Kompletní vstupní detekce zátěží Sensitiv- v českém jazyce (90-120 min.) 2000 Kč
Kompletní vstupní detekce zátěží Oberon+Quantum+Metaterapie (90-120 min.) 2500 Kč
Kompletní vstupní detekce zátěží - v anglickém jazyce (90-120 min.) 2500 Kč
Kontrolní detekce zátěží (60-90 min.) - kontrola musí proběhnout do 1 roku, 
po době delší jak jeden rok je účtována částka odpovídající vstupní detekci)
1500 Kč
Biorezonance BRT a frekvenční kompenzace (MORA) - 1 procedura (30-60 min.) 500-700 Kč
Antismoking - konzultace, odvykací program (120-180 min.),
v případě potíží 2. opakování za poloviční cenu
2500 Kč
Spektronozod - příprava a testování vhodného preparátu (30-60 min.) 500-700 Kč

Detekce zátěží v době od 18 do 21 hod. je s příplatkem 50%.

Víkendový příplatek za detekci a plazmový generátor 650 Kč.

Biorezonance vnímá člověka jako celek, kdy pomocí speciálního přístroje komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorců, které následně upravuje a vrací zpět. Díky těmto výstupům lze následně stanovit zátěže v organismu, které mohou být příčinou mnoha obtíží. Přístroj Sensitiv Imago 530 umí zmapovat celkový stav organismu, určit oslabené oblasti a detekovat zátěže související s danými oblastmi. Díky této schopnosti je následně možné řešit problém na úrovni příčiny a ne důsledku.

Během 1-3 hodin je možné pomocí biorezonance zjistit:

 • Energetickou dysbalanci organismu
 • Momentální nesnášenlivosti běžných potravin
 • Všeobecné alergeny – pyly, prach, zvířecí srst, apod.
 • Nerovnováhu minerálů a některých stopových prvků
 • Zatížení viry, bakteriemi, plísněmi a jinými mikroorganismy
 • Zatížení toxiny a těžkými kovy
 • Energetické a informační zatížení - geopatogenní zóny, elektrosmog, telefon, apod.
 • Vhodnost a snášenlivost výživových doplňků, alopatických léčiv, zubních materiálů či kosmetických přípravků
 • Acidobazickou rovnováhu
 • Počáteční stádia patologických procesů v těle a jejich případná rizika
 • Individuální dietu dle krevní skupiny
 • Vhodné byliny a minerální kameny
 • ...a další

Mezi největší výhody této metody patří:

 • Využití vlastního elektromagnetického vlnění pacienta
 • Schopnost odlišit fyziologické (zdravé) vlnění od patologického (škodlivého)
 • Možnost inverze a zesílení patologického vlnění; obnova a posílení fyziologického vlnění
 • individuální energetická korekce
 • Možnost sestavit individuální harmonizační plán

Biorezonanční metody mohou například pomoci kompenzovat následující obtíže:

 • Alergie, astma, senná rýma, ekzém, vyrážky, nesnášenlivost potravin
 • Oslabený imunitní systém, častá nemocnost
 • Akutní a chronické záněty
 • Zažívací obtíže
 • Hormonální disbalance
 • Migrény a jiné bolestivé stavy
 • Závislost na nikotinu, alkoholu, lécích,...
 • Harmonizace za pomoci BRT a frekvenční kompenzace
 • ...a další

Jak probíhá sezení s klientem:

 • Při první návštěvě, která trvá obvykle 1,5-2 hodiny, se s klientem konzultují obtíže, které jej trápí.
 • Na základě rozhovoru proběhne detekce zátěží pomocí přístroje Sensitiv Imago 530 s následným zevrubným zhodnocením výstupů, které přístroj poskytne.
 • Dodatečně je provedena diferenciální analýza, na jejímž základě je zpracována závěrečná zpráva, obsahující konkrétní návrh detoxikačního postupu na konkrétní období (zpravidla 2-3 měsíce). Detoxikační kroky jsou vždy stanoveny individuálně pro konkrétního klienta (nejedná se u unifikované detoxikační protokoly).
 • V ceně sezení je klientovy nabídnuta telefonická konzultace (cca 30min.), během níž jsou jednotlivé detoxikační kroky vysvětleny či upřesněny. Zároveň jsou zodpovězeny i všechny případné dotazy.
 • Navrhnutý detoxikační postup nenahrazuje lékařské ošetření a klientovy je doporučeno, aby jej důkladně zvážil a případně konzultoval se svým lékařem!
 • Zda se klient rozhodne pro navrhnutý postup detoxikace, je na jeho svobodné vůli.
 • Není podmínkou, aby klient zakoupil doporučené výživové doplňky u terapeuta či v Centru Avasa.

UVEDENÝ POSTUP NENÍ LÉKAŘSKÝM OŠETŘENÍM ANI JEJ NENAHRAZUJE, ALE MŮŽE BÝT VHODNÝM DOPLŇKEM.

Více informací o biorezonanci je k dispozici na: www.biorezonance.info

UPOZORNĚNÍ! V rámci zajištění kvalitních služeb pro vás i ostatní klienty, prosíme o dochvilnost u všech objednávek. Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, prosíme, omluvte se nejpozději 24 hodin předem, jinak vám při příští návštěvě bude účtován storno poplatek 300 Kč. Děkujeme za pochopení
 
Upozorňujeme klienty, že výše vedená poradenská služba není poskytována ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a že dle platné legislativy poskytování poradenských služeb nenahrazuje péči o zdraví ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Detekované zátěže se nemusí vždy bezpodmínečně shodovat se zátěžemi stanovenými lékařem či klasickými laboratorními testy. Rozdílné výsledky detekovaných zátěží nejsou důvodem k reklamaci služeb či ke zpětnému nárokování uhrazené provize.

Máte zájem se objednat?

Odběr novinek

Upozornění

V rámci zajištění kvalitních služeb pro Vás i ostatní klienty, prosíme o dochvilnost u všech objednávek. Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, omluvte se prosím nejpozději 24 hodin předem. Děkujeme za pochopení.

Poslední novinky