buďte s námi v kontaktu:
Navštivte náš
nový e-shop
Newsletter

BIOREZONANCE, komplexní vnitřní pohled na zdraví člověka

BIOREZONANCE, komplexní vnitřní pohled na zdraví člověka

Zdraví je ve Vašich rukou a Biorezonance Vám s tím může pomoci!


 

BIOREZONANCE

Kompletní vstupní detekce zátěží Oberon+Quantum+Metaterapie (120-150 min.) 2500 Kč
Kontrolní detekce zátěží (120-150 min.) - kontrola do 1 roku 2500 Kč

Detekce zátěží v době od 18 do 21 hod. je s příplatkem 50%.

Víkendový příplatek za detekci a plazmový generátor 650 Kč.

Biorezonance vnímá člověka jako celek, kdy pomocí speciálního přístroje komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorců, které následně upravuje a vrací zpět. Díky těmto výstupům lze následně stanovit zátěže v organismu, které mohou být příčinou mnoha obtíží. Přístroj Sensitiv Imago 530 umí zmapovat celkový stav organismu, určit oslabené oblasti a detekovat zátěže související s danými oblastmi. Díky této schopnosti je následně možné řešit problém na úrovni příčiny a ne důsledku.

Během 1-3 hodin je možné pomocí biorezonance zjistit:

 • Energetickou dysbalanci organismu
 • Momentální nesnášenlivosti běžných potravin
 • Všeobecné alergeny – pyly, prach, zvířecí srst, apod.
 • Nerovnováhu minerálů a některých stopových prvků
 • Zatížení viry, bakteriemi, plísněmi a jinými mikroorganismy
 • Zatížení toxiny a těžkými kovy
 • Energetické a informační zatížení - geopatogenní zóny, elektrosmog, telefon, apod.
 • Vhodnost a snášenlivost výživových doplňků, alopatických léčiv, zubních materiálů či kosmetických přípravků
 • Acidobazickou rovnováhu
 • Počáteční stádia patologických procesů v těle a jejich případná rizika
 • Individuální dietu dle krevní skupiny
 • Vhodné byliny a minerální kameny
 • ...a další

Mezi největší výhody této metody patří:

 • Využití vlastního elektromagnetického vlnění pacienta
 • Schopnost odlišit fyziologické (zdravé) vlnění od patologického (škodlivého)
 • Možnost inverze a zesílení patologického vlnění; obnova a posílení fyziologického vlnění
 • individuální energetická korekce
 • Možnost sestavit individuální harmonizační plán

Biorezonanční metody mohou například pomoci kompenzovat následující obtíže:

 • Alergie, astma, senná rýma, ekzém, vyrážky, nesnášenlivost potravin
 • Oslabený imunitní systém, častá nemocnost
 • Akutní a chronické záněty
 • Zažívací obtíže
 • Hormonální disbalance
 • Migrény a jiné bolestivé stavy
 • Závislost na nikotinu, alkoholu, lécích,...
 • Harmonizace za pomoci BRT a frekvenční kompenzace
 • ...a další

Jak probíhá sezení s klientem:

 • Při první návštěvě, která trvá obvykle 1,5-2 hodiny, se s klientem konzultují obtíže, které jej trápí.
 • Na základě rozhovoru proběhne detekce zátěží pomocí přístroje Sensitiv Imago 530 s následným zevrubným zhodnocením výstupů, které přístroj poskytne.
 • Dodatečně je provedena diferenciální analýza, na jejímž základě je zpracována závěrečná zpráva, obsahující konkrétní návrh detoxikačního postupu na konkrétní období (zpravidla 2-3 měsíce). Detoxikační kroky jsou vždy stanoveny individuálně pro konkrétního klienta (nejedná se u unifikované detoxikační protokoly).
 • V ceně sezení je klientovy nabídnuta telefonická konzultace (cca 30min.), během níž jsou jednotlivé detoxikační kroky vysvětleny či upřesněny. Zároveň jsou zodpovězeny i všechny případné dotazy.
 • Navrhnutý detoxikační postup nenahrazuje lékařské ošetření a klientovy je doporučeno, aby jej důkladně zvážil a případně konzultoval se svým lékařem!
 • Zda se klient rozhodne pro navrhnutý postup detoxikace, je na jeho svobodné vůli.
 • Není podmínkou, aby klient zakoupil doporučené výživové doplňky u terapeuta či v Centru Avasa.

UVEDENÝ POSTUP NENÍ LÉKAŘSKÝM OŠETŘENÍM ANI JEJ NENAHRAZUJE, ALE MŮŽE BÝT VHODNÝM DOPLŇKEM.

Více informací o biorezonanci je k dispozici na: www.biorezonance.info

UPOZORNĚNÍ! V rámci zajištění kvalitních služeb pro vás i ostatní klienty, prosíme o dochvilnost u všech objednávek. Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, prosíme, omluvte se nejpozději 24 hodin předem, jinak vám při příští návštěvě bude účtován storno poplatek 300 Kč. Děkujeme za pochopení
 
Upozorňujeme klienty, že výše vedená poradenská služba není poskytována ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a že dle platné legislativy poskytování poradenských služeb nenahrazuje péči o zdraví ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Detekované zátěže se nemusí vždy bezpodmínečně shodovat se zátěžemi stanovenými lékařem či klasickými laboratorními testy. Rozdílné výsledky detekovaných zátěží nejsou důvodem k reklamaci služeb či ke zpětnému nárokování uhrazené provize.

 

 

Biorezonanční přístroj – Oberon

 

Jedná se o světově uznávanou šetrnou metodu k vyhodnocení celého těla jako jednoho systému. Data z organismu se přenáší do přístroje k nelineární analýze a výsledky jsou vyhodnocovány a zobrazeny na počítači.

Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon - Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky. Je také vhodný ke kontrole účinků jakýchkoliv potravinových doplňků, bylin, vitamínů, prakticky všech druhů terapií jaké existují.

Hlavní částí jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavový laserový snímač. Tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku.

Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik růných tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů. Systém sám postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozku je světově pokrokovou informační technologií, která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy.

NLS metoda z pohledu moderní kvantové fyziky

Spočívá na principech, které jsou dnes zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená, že vlastní tělové kompenzační reakce musí být přeorientovány. NLS - systém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků. Taková metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů, jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a odborníci na výživu nezůstávají stranou. Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS - technologie se podíleli významní vědci teoreticky i experimentálně stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.

Dr. Med. Siegfried Riling

 

Počítačová tomografie orgánů pomocí přístroje Oberon – Titanium

•  Procedura pomocí biorezonančního přístroje Oberon - Titanum je zcela revoluční, bezbolestná 

    a neinvazivní metoda

•  Je vhodná pro všechny věkové kategorie i malé děti

•  Díky proceduře se dozvíte, jaká zátěž mikrobiální, parazitární či chemická trápí Vaše tělo a  

    v jakých orgánech se soustředí, a co může způsobovat Vaše obtíže.

•  Procedura je zcela bezpečná.

•  Počítačová podpora diagnostiky nenahrazuje vyšetření klasické medicíny, avšak umožňuje

    určit bio-energetický stav každého orgánu na základě elektromagnetických impulsů, jež jsou

    přirozenou charakteristikou každého orgánu.

•  Počítačová analýza dovoluje scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky a tím přesně zjistit nejen

    druh poruchy, ale i její příčiny.

•  Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický elektromagnetický impuls, stejně tak jako

     je mají i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny.

•  Oberon disponuje databází "patogenů" - plísní, kvasinek, virů, bakterií a parazitů, které jsou

    někdy pro klasickou medicínu velmi těžko dohledatelné nebo dokonce neodhalitelné.

 

Máte zájem se objednat?

Odběr novinek

Upozornění

V rámci zajištění kvalitních služeb pro Vás i ostatní klienty, prosíme o dochvilnost u všech objednávek. Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, omluvte se prosím nejpozději 24 hodin předem. Děkujeme za pochopení.

Poslední novinky