buďte s námi v kontaktu:
Navštivte náš
nový e-shop
Newsletter

Magdaléna Parajková

Magdaléna Parajková

Co nabízím:

 • Terapie Cesta Seberozpoznání (Regresní terapie)

 • Meditace deseti těl

 • Extra okulární vidění (děti)

 • Diagnostika problem pomocí načítání Aury

 • Bachovy essence


Terapie Cesta SebeRozpoznání (Regresní terapie pro dospělé)

Cesta SebeRozpoznání vychází z regresní terapie a je založena na znalostech ponávání “sebe” v lidské skušenosti. Součástí praxe je odreagování prožitých traumat souběžně s odhalováním tendency, ve kterých vědomí sebe vymezujeme.

Cestou hlubokého poznání, pochopení a následného přijetí máme možnost získat pomyslný klíč, který nám umožní osvobodit se ze svého vnitřního vězení.

Hlavní témata k řešení mohou obsahovat:

 • Poradenství v oblasti seberozpoznávání a sebeuvědomování

 • Odstranění chronických nemocí, bolestí, depresí a stresů

 • Řešení partnerských problémů

 • Traumata, porodní a poprodní trauma

 • Odstranění postulátů - tzv. zaškatulkování nevhodným vyrčením soudů

 • Fobie a iracionální starchy

KONTRAINDIKACE:
Klient by neměl v období kdy podstupuje Regresi užívat psychofarmaka, předepsané pszchiatrem. Zkušenost ukazuje, že za této situace není terapie vhodná – terapie nefunguje, jelikož na podkladě utlumení prožívání, si bytost těžce vybavuje.

Další je těhotenství. Minulá traumata by mohla působit nepříznivým, traumatizujícím vlivem na ještě nenarozené dítě. 

A jiné...

Cena: vstupní sezení + doporučení 60 min 777,-

1.Terapie Seberozpoznání 180 min 2034,-

Následné Terapie 120 min 1444,-

Doporučený počet sezení jsou 3.

 

Meditace 10 těl

Meditace 10 těl je fascinující praxe, která nabízí očištění a sjednocení na mnoha úrovních. Skrze tuto meditaci se dostáváme do kontaktu s našimi hlubšími vrstvami bytí a pomáhá nám naladit se na přítomný okamžik s maximální uvědomělostí.

Jedním z neuvěřitelných aspektů této meditace je její schopnost osvobodit nás od energetických bloků a omezení, která nás mohou držet zpět. V rámci této praxe můžeme prozkoumat a rozpustit jakékoliv rodové břemena a potenciálně dokonce i zátěže z minulých životů. Tím se otevírá prostor pro transformaci a uvolnění na všech úrovních našeho bytí

Tuto meditaci je nutné provádět opakovaně. Po dohodě si ji múže klient nahrát a pouštět si ji pravidelně. Je to také doporučený nástroj na posílení a uchování výsledku po terapii Cesta Seberozpoznání.

Cena:

vstupní sezení + meditace 90 min 741,-

vstupní sezení + meditace s nahrávkou 963,-

 

EOV – Extra Okulární Vidění

Tento kurz je zaměřený na rozvoj myšlení u dětí (od 7 let) a pomáhá dětem najít cestu, která je přivede ke štěstí, úspěchu a spokojenosti.

EOV je souborem 10 sezení, která jsou pečlivě navržena tak, aby děti prošly procesem objevování svého vědomí a naučily se pracovat se svým vnitřním světem. Ať už je to rozvíjení jejich intuice, posilování mentálních schopností nebo zvládání emocí. A co je úžasné, rodiče jsou plně zapojeni do celého procesu a společně s dětmi procházejí transformací. To z EOV dělá unikátní formu rodinné terapie, která spojuje a posiluje vztahy mezi rodiči a dětmi.

Hlavní cíle kurzu:

 • Rozvíjet mysl.

 • Rozšířit vědomí.

 • Posílit vůli.

 • Aktivovat EOV (zaručená aktivace u dětí 7 - 12 let)

 

Kurz je primárně určen pro deti s:

 • obavavami, nadměrné pláčové záchvaty

 • šikana, noční můry, problémy ve škole

 • obtíže v kolektivu, nízká sebedůvěra, hyperaktivita,

 • potřebují zlepšit svůj sportovní výkon,

 • problémy s autoritou nebo stravováním

 • ale take pro všechny, který chtějí rozvíjet svůj potenciál

 • Zajímavostí je, že tento kurz nejenže pomáhá dětem a mladým lidem překonat výzvy a překážky, ale také posiluje jejich vztahy s rodiči.

Cena: 20 000 Kč

Celý kurz se skládá z 10 lekcí. Délka 1 lekce je 90 min (60 min pracuje lektor s dítětem, 30 -45 min pracuje lektor s rodiči)

 

Diagnostika problem pomocí načítání Aury

 • Načítání zdravotního stav a osobnost z aury

 • harmonizace čaker a vyrovnání emocí druhé osoby

 • energetické čistení aur lidí a míst

Tato diagnostika je možná provádět osobně i na dálku a následně jsou odeslány doporučení, které vedou ke zlepšení stavu klienta.

Cena: Diagnostika + doporučení (na dálku) 528,-

 

Bachovy essence

Návrat k emocionální stabilitě je možný. Bachova terapie nabízí pomoc při překonávání strachu, úzkosti, emocionální nestability, nedostatku sebevědomí a náročných životních situací. Tato metoda je vhodná jak pro vás, tak pro vaše děti.

Každá lahvička Bachových esencí je tvořena individuálně, aby co nejlépe reflektovala vaše potřeby a pocity. Tyto esence vám umožní lépe pochopit vaše emoce, a výběr esencí je vždy výsledkem společné práce a porozumění.

Cena:

Vstupní Diagnostika + 1 lahvička 60min 741,-

Kontolmí konzultace + essence bez změny 30 min 417,-

Bachovy essence- podpůrná lahvička k jiné terapii 396,-

 

 

Kdo jsem (jak se prožívám):

Jsem nejen hrdou mámou, ale také multipotenciální ženou plnou vášně a zvědavosti. Stále se vzdělávám a aktivně se zapojuji do profesního rozvoje, abych zůstala v popředí nejnovějších trendů v terapii pro dospělé i děti. Každé nové školení a workshop je pro mě nejen příležitostí pro další profesní růst, ale také pro osobní rozvoj. Otevírám si nové dveře do světa terapie a objevuji nové perspektivy, které mohu sdílet se svými klienty.

 

Kontakt:

Magdaléna Parajková

+420 724 607 447

Magdalenaparajkova@gmail.com

 

Odběr novinek

Upozornění

V rámci zajištění kvalitních služeb pro Vás i ostatní klienty, prosíme o dochvilnost u všech objednávek. Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, omluvte se prosím nejpozději 24 hodin předem. Děkujeme za pochopení.

Poslední novinky