buďte s námi v kontaktu:
Navštivte náš
nový e-shop
Newsletter

Ing. Hana Nováková

Ing. Hana Nováková

 

Jsem moc ráda za to, že dělám přáci, která mě baví a naplňuje. Po dlouhém hledání se mi tohoto privilegia dostalo, a velice si vážím příležitosti, že mohu naplnit svůj sen. Má práce je mi posláním a s úctou a respektem přistupuji ke každému dni, kdy mohu pomáhat druhým. Svých klientů si velice vážím a každého z nich vnímám jako jedinečnou a originální bytost, která potřebuje stejně tak jedinečný a originální přístup. Abych byla schopna individuálního přístupu ke svým klientům, tak se neustále snažím o nová poznání na poli celostní medicíny i alternativních disciplín. Průběžné sebevzdělávání vnímám jako nikdy nekončící proces, který mě naplňuje a činí šťastnou. Věřím, že především práce na nás samých a poznávání hlubin vlastní duše, nám dává možnost, alespoň trochu, pochopit ty druhé.  

Alternativním přístupem k životu se zabývám již 17 let. Jsem certifikovaný terapeut detoxikační metody C.I.C., certifikovaný terapeut na přístroje Sensitiv Imago a Acucomb. Aktivně pracuji s plazmovým generátorem RPZ-14 a zabývám se homeopatií. Mou srdeční záležitostí jsou bylinky a minerály. Nabízím také Reiki, Kineziologii a Bachovou květovou terapii. 

Konzultace nabízím v českém a anglickém jazyce.

 

Kineziologie – metoda One Brain

One Brain metoda je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají mnozí psychologové, lékaři, učitelé, ale i laici po celém světě. Jedná se o jemnou metodu, kdy pomocí jednoduchého svalového testu je možné odstranit dlouhodobé problémy a zátěže. Metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie a pro široké spektrum fyzických i psychických problémů.

Tato metoda pracuje s teorií, že sval čí skupina svalů má určitý vliv na orgány člověka, a že lidské tělo „skladuje“ traumata z našich životů právě ve svalech, které jsou jeho komunikační součástí. Při provádění svalového testu se nalaďujeme na neurologický systém těla, který nám pomáhá odhalit skryté příčiny a podstatu problému. Metoda One Brain vychází z předpokladu, že při vzniklém problému jde o špatnou komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku, a že problém vznikl v důsledku prožitého strachu, bolesti nebo strachem z bolesti. Takto vzniklé bloky v naší mysli je možné jednoduchými korekcemi odstranit.

One Brain metoda nediagnostikuje ani neléčí, ale tím že se odstraní bloky v naší mysli, tak dojde k uvolnění energetického toku v těle a k zapojení samoléčících sil organismu. Kineziologické odblokování není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. 

 

Jak probíhá sezení s klientem:

Na začátku sezení je potřeba s klientem probrat problém, který chce řešit a naladit se na jeho neurologický systém. Dále se pak přes svalový okruh na rukou zjišťují informace potřebné k odstranění klientovy zátěže a pomocí vhodných technik nebo cvičení dochází k jemnému odstranění bloků souvisejících s daným problémem. Dobře provedené odblokování pomůže klientovi, aby byl schopen využít celý svůj potenciál, dostane-li se do podobné stresové situace. Klient již není uvězněn v minulosti a ve starých sebedestruktivních modelech chování, ale uvědomuje si, že jedná na základě svobodné VOLBY, a že novým pohledem na věc má možnost postupovat v dané situaci jinak a pro něj příznivěji.

Kineziologické odblokování trvá cca 1,5 - 2hod.

Příklad toho, s čím Vám kineziologie může pomoci:

 • Kineziologické odblokování je vhodné pro každého, kdo chce změnit svůj život k lepšímu a tím pomoci nejen sobě, ale i svému okolí
 • Odstranění poruch s učením u dětí i dospělých
 • Alergie, nadváha, migrény, bolesti zad
 • Strachy, fobie, závislosti
 • Nízké sebevědomí a sebeúcta, vyhoření, partnerské vztahy
 • Urychlení léčebných procesů a úleva od stresu
 • Pomoc při dosahování cílů a nalezení skrytého potenciálu

Cena:

 • Jedno sezení v délce 120 min. – 1. 000 Kč
 • Každých dalších započatých 30min – 300 Kč

 

Bachova květová terapie

Objevitelem těchto květových esencí byl Dr. Edward Bach, který jako první zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím, a které správným výběrem a použitím mohou pomoci nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost, a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila, nebo napomoci jejímu vyléčení.

Dr. Bach věřil, že každý nezpracovaný problém, který člověk během života „utrpěl“ blokuje jeho životní energii. Filozofií Dr. Bacha bylo, že “zdravá mysl přináší zdravé tělo“ a tak postupem času dal vzniknout systému 38 esencí z květů, keřů, stromů a vody, které působí na emocionální úrovni, aniž by potlačovaly negativní pocity, ale mění je v pozitivní postoje, které podporují a probouzí v člověku proces sebeuzdravení.

Bachovy květové esence jsou určeny jak pro člověka, tak i pro zvířata a rostliny. Jedná se o přírodní produkt bez vedlejších účinků a kontraindikací.

Bachova květová terapie nediagnostikuje ani neléčí, ale pomocí esencí se harmonizuje naše mysl, čímž nám umožňují překonávat každodenní problémy a tím podpořit naši životní sílu. Bachova květová terapie není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. 

 

Jak probíhá sezení s klientem:

Podmínkou úspěšné terapie je konzultace, během níž je probrán a zanalyzován klientův problém. Na základě této konzultace je následně připravena originální směšovací lahvička s esencemi, které jsou specifické a jedinečné právě pro daný problém. Požívané jsou výhradně originální květové esence dle původních Bachových receptur vyrobených z mateřských tinktur v Mount Vermontu (Velká Británie).

Bachova terapie trvá cca 1- 2hod.

 

Příklad toho, s čím Vám Bachovy esence mohou pomoci:

 • Pomáhají řešit osobní i pracovní mezilidské vztahy
 • Uvolňují zablokovanou životní energii a uvádějí jí zpět do pohybu, napomáhají zvládnout nejrůznější záporné emoce a pocity
 • Umožňují zpracovat nestrávené problémy, starosti, strachy a bolesti z minulosti, které jsme utrpěli, či někomu způsobili
 • Napomáhají komplexnímu pohledu na věc, řešení problémů a stát se otevřenějšími, přístupnějšími, tolerantnějšími a chápavějšími
 • Dokáží řešit i problémy na fyzické úrovni jako například migrény, bolesti zad, problémy s učením, menstruační bolesti, poruchy soustředění, poruchy učení, apod.
 • Jsou vhodné při řešení problému týkajícího se nejrůznějších strachů, obav, fóbií a napomáhají zvládání nejrůznějších krizových situací  

Cena:

 • Sezení v délce 1 hod. – 700 Kč (cena zahrnuje lahvičku s namíchanými esencemi)
 • Každých dalších započatých 30min – 300 Kč

Odběr novinek

Upozornění

V rámci zajištění kvalitních služeb pro Vás i ostatní klienty, prosíme o dochvilnost u všech objednávek. Pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín, omluvte se prosím nejpozději 24 hodin předem. Děkujeme za pochopení.